Er zijn allerlei manieren om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld bij een maatjesproject, zorginstelling of buurtvereniging. Een vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie kan u op weg helpen. Soms heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Maatje worden

Maatjes zijn vrijwilligers die leuke, ontspannende activiteiten ondernemen met mensen die aandacht, steun of begeleiding nodig hebben. Meer over maatjesprojecten.

Buddy worden

Buddy's zijn vrijwilligers die mensen met een ziekte of beperking praktische hulp en emotionele steun geven. Bijvoorbeeld samen uitstapjes maken, maar ook steunen bij het omgaan met de beperking. Dit heet ook wel buddyzorg.

Helpen als vrijwillige thuishulp

Vrijwilligers van de vrijwillige thuishulp helpen en ondersteunen mensen met een beperking of een chronische ziekte, naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Ze bieden bijvoorbeeld praktische steun en hulp: in het huishouden, bij klusjes, bij administratie of bij vervoer. Maar ook gezelschap.

Er zijn ook vrijwilligers die thuis helpen (of in een hospice) wanneer iemand op sterven ligt. Dit heet vrijwillige palliatieve terminale zorg, vaak afgekort VPTZ.

Bij een zorginstelling helpen

Zorginstellingen werken meestal met vrijwilligers. Uw werk wordt daar zeer gewaardeerd. U kunt contact opnemen met bijv. een ouderencentrum, verzorgingshuis, verpleeghuis, ziekenhuis, gehandicapteninstelling of instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Vraag naar de vrijwilligerscoördinator.

U kunt denken aan de volgende soorten werk:

  • helpen bij de maaltijden,
  • gastheer of gastvrouw zijn
  • activiteiten begeleiden
  • koffie- en bingo-ochtenden begeleiden
  • mensen begeleiden bij ziekenhuisbezoek
  • meehelpen met koken voor een groep
  • een wandeling met iemand maken
  • spelletjes doen
  • zingen of muziek maken

Bij de sportvereniging helpen

Bij sportverenigingen wordt veel werk verzet door vrijwilligers, die trainingen geven, in het bestuur zitten, de kantine draaiende houden, wedstrijden organiseren, het clubhuis schoonmaken, enzovoort!

Zit u of uw kind op een sport? Dan komt u waarschijnlijk vanzelf wel in aanraking met de mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk. Maar u kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

Verenigingen en activiteiten in de buurt

Wijk- en buurtverenigingen zijn belangrijk om de saamhorigheid en levendigheid in een buurt te verbeteren. Gaat u maar eens kijken wat voor vereniging in uw buurt actief is.

Het kan leuk zijn een keer een kijkje te nemen bij een koffie-ochtend, een wijkvergadering of een activiteit die in het buurtcentrum wordt georganiseerd. Vraagt u gerust eens naar de mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk. Wordt u vrijwilliger in uw buurtcentrum, dan is dat bovendien een leuke gelegenheid om eens wat meer mensen uit de buurt te leren kennen. En u maakt zich nog nuttig ook.

Actief worden bij geloofsgemeenschap

Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw kerk, moskee of andere geloofsgemeenschap voor het doen van vrijwilligerswerk. Vaak zijn er verschillende mogelijkheden om te helpen. Praat er eens over met anderen die bij uw geloofsgemeenschap betrokken zijn. Misschien brengt het u op een idee.

Vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie

Een vrijwilligerscentrale is een organisatie die bemiddelt voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. U kunt er terecht met uw vragen over vrijwilligerswerk. En u krijgt hulp bij het zoeken van geschikt vrijwilligerswerk.

Vrijwilliger worden in onze gemeente? Meld u aan op vrijwilligers Heiloo

Vrijwilligers en mantelzorgers uit Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo kunnen bij de Vrijwilligersacademie terecht voor educatie en workshops.

Een VOG nodig?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen is dit verplicht.

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een VOG van u vragen voordat zij u als vrijwilliger aannemen. Meer over de VOG.

Hulpaanbod

Vrijwillige thuishulp

Respijtpunt

Het Respijtpunt spreekuur in het Trefpunt is elke vrijdag van...

Organisaties

Vrijwilligerscentrales

Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo

 072-53 20 281 vipheiloo.nlWesterweg 2501852ARHeiloo

Vrijwilligersorganisaties

HSV

 072-53 32 890 vvhsv.nlHet Maalwater 41852RHHeiloo

EHBO-vereniging Heiloo

 06-54 96 72 20 ehbo-heiloo.nlDe Waard 441851REHeiloo

Caritas Werkgroep Heiloo

 072-53 37 408 rk-bronvanlevendwater.nlWesterweg 2671852AGHeiloo

Wijk- of buurtvereniging

Buurtvereniging Egelshoek 1

 072-53 40 136 Wethouder Tomsonbos 571852HBHeiloo

Platform sociaal maatschappelijke organisaties...

 06-29 07 35 75 

Sportverenigingen (alles)

Vennewater Badminton Heiloo

 072-53 37 400 badmintonvennewater.nlHet Zevenhuizen 461852JCHeiloo

Bridgeclub Sans Atout Heiloo

 06-53 36 24 53 nbbclubsites.nlAbraham du Bois-Hof 21852EZHeiloo

Golf- & Countryclub Heiloo

 072-50 54 540 golfclubheiloo.nlLagelaan 81851PCHeiloo

Religieuze organisaties

RK Willibrorduskerk

 072-53 30 906 rk-bronvanlevendwater.nlWesterweg 2671852AGHeiloo

Apostolisch Genootschap Alkmaar

 06-13 71 49 91 Apgen.nlPicassolaan 201816MDAlkmaar

Stichting VPSG - advies en ondersteuning bij...

 023-53 28 222 vpsg.nlNieuwe Groenmarkt 82011TWHaarlem

Maatjesproject

Trefpunt Heiloo

 072-53 31 297 trefpuntheiloo.nlAbraham du Bois-hof 21852EZHeiloo

Stichting Vier het Leven

 035-52 45 156 4hetleven.nlEnergieweg 81271EDHuizen

Gevangenenzorg Nederland

 079-33 10 568 gevangenenzorg.nlKoraalrood 252718SBZoetermeer

Vrijwillige palliatieve terminale zorg

Vergelijk hulpaanbod