Iedereen kan gratis bij het Sociaal Team terecht met vragen over gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig blijven wonen, werk, dagbesteding, geld, opvoeden en gezinsrelaties. Het kan over uzelf gaan of over een buur, vriend of familielid.

Hoe het Sociaal team werkt

  • U heeft een vraag of probleem: u neemt contact op met het Sociaal Team.
  • U krijgt een contactpersoon toegewezen.
  • De contactpersoon brengt met u de situatie in kaart en kijkt met u naar de meest geschikte oplossing.
  • Als dit nodig is, wordt gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld.
  • In het ondersteuningsplan staat wat voor hulp u nodig heeft en wie dat het beste kan bieden.
  • Als er een verwijzing nodig is voor professionele hulp, dan zorgt uw contactpersoon ervoor dat dit wordt aangevraagd.

Medewerkers verschillende werkvelden

Het Sociaal Team van de gemeente bestaat uit medewerkers van verschillende werkvelden zoals:

  • Jeugdhulp
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Werk en inkomen (Participatiewet)

Contact Sociaal Team

Telefoonnummer: 072 535 66 66

E-mail: stel uw vraag via sociaalteamheiloo@debuch.nl

Inloopspreekuur: maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur en donderdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur.

Contact bij crisis en jeugdhulp

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur: Sociaal Team, tel. 072 535 66 66

Buiten werktijden en in het weekeinde: Crisisinterventie team jeugd, tel. 088 777 80 00

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Veilig Thuis: tel. 0800 2000 (landelijk nummer)

Politie

Tel. 0900 8844 / bij spoed 112

Vergelijk hulpaanbod